DEN KARLA IV.

Ve čtvrtek 14. dubna jsme si připomněli blížící se sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. U této příležitosti byla v prostorách školy zpřístupněna výstava „Karel IV. v obrazech“, která formou fotografií představuje dochovaná středověká vyobrazení Karla IV. Každá fotografie je doplněna krátkým, zasvěceným komentářem. Výstava bude k vidění až do poloviny května.

Hlavní akcí dne ale byla výstava originálu věrných replik dvou středověkých korun, které jsou s Karlem IV. neodmyslitelně spjaty. První je říšská (císařská) koruna, jejíž originál se dnes nachází ve Vídni, druhou pak proslulá Svatováclavská koruna, která je uložena ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě. Obě prezentované repliky vytvořil od října 2014 do května 2015 uznávaný šperkař Jiří Urban, jenž je zhotovil pro výstavu „Magičtí Lucemburkové. Čeští králové a panovníci Svaté říše římské“, která měla v roce 2015 premiéru v Ostravě a letos od ledna do února byla úspěšně reprízována v Opavě. V České republice jsou pouze dvě repliky říšské koruny (druhá je na Karlštejně), v Evropě jich je pak celkem pět. Replik Svatováclavské koruny bychom u nás napočítali více, většina z nich se pak nachází na Pražském hradě.

Naše škola byla jedinou v celé republice, která měla výjimečnou možnost prezentovat tyto skvosty. Navíc nebyly vystaveny pod sklem, takže každý si je mohl prohlédnout ze všech možných úhlů. Obě koruny viděli všichni žáci naší školy. Prohlídka byla ještě navíc doplněna odborným komentářem o významu a symbolice obou korunovačních klenotů.

Poslední akcí, která doplnila den zasvěcený římskému císaři a českému králi Karlu IV., byla slavnostní přednáška „Karel IV. – římský císař a český král“, která zazněla v aule naší školy.

Mgr. Marek Zágora

Fotogalerie ke zhlédnutí