Druhé a třetí místo v okresním kole olympiády v německém jazyce

Dne 14. února 2018 se naši studenti zúčastnili okresního kola olympiády v jazyce německém, které se konalo v Havířově. Soutěžilo se celkem ve třech disciplínách (poslech, konverzace s porotou a řešení jazykové situace). V kategorii II. B dosáhly skvělého výsledku Karolína Bialoňová a Anita Danělišynová ze třídy G4.A. Ve velké konkurenci ostatních gymnázií obsadily 2. a 3. místo.

Ve vyšší kategorii III. A soutěžila také Kristýna Mihalová z G7.A a získala 4. místo. I když nedosáhla na příčky nejvyšší, vzorně reprezentovala naši školu.

Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů při dalších soutěžích.
Za PK NJ Mgr. Petra Moskva