Europa sind wir aneb Donaujugendcamp 2016

Naše letošní prázdniny začaly jinak než obvykle. Ve dnech 30. 6. až 6. 7. 2016 jsme se totiž zúčastnili (studenti G6.A) Donaujugendcampu 2016. Tato akce je součástí Donaufestu, který se koná každé dva roky v městech Ulm a Nový Ulm v Německu. Jedná se o setkání mladých lidí z různých evropských zemí, nacházejících se kolem toku Dunaje.

První den jsme se seznámili s dalšími účastníky campu a poznali jejich kulturu v podobě písní, tanců a her. V pátek nás v Haus der Donau přivítal starosta Ulmu, poté nás studenti místí školy provedli městem. Odpoledne proběhlo slavnostní zahájení Donaufestu, na kterém jsme předvedli hudební a akrobatické vystoupení. Následující den jsme byli rozděleni do workshopů (hudební, divadelní, umělecký, taneční, akrobatický a politický) a začali nacvičovat na závěrečné vystoupení „Gegen den Strom“. Odpoledne jsme kvůli špatnému počasí měli volno, které mnozí z nás využili k výstupu na věž Ulmer Münster. V neděli jsme pokračovali v práci ve workshopech a vyzkoušeli si jízdu na Drachenboaten po Dunaji. Projížďka se nám velmi líbila, sami jsme pádlovali a poznali Dunaj na vlastní kůži. Další den se účastníci politického workshopu vydali do koncentračního tábora Kuhberg, ostatní pokračovali v přípravě vystoupení. Odpoledne jsme prezentovali výstup projektu Don@uonline za přítomnosti zástupce ministerstva kultury Bádensko-Wüttemberska a ředitele Donaubüro Ulm. Večer jsme si prohlédli stánky na Donaufestu a poslechli si koncerty účastníků Donaupopcamps. V úterý jsme po velkém úsilí konečně předvedli naše vystoupení za účasti mnoha vzácných hostů. Vystoupení se nám povedlo a sklidilo velký úspěch. Potom jsme si společně užili rozlučkový večer s pomocí skvělých kapel a naposledy zatančili a zazpívali. Ve středu jsme se vydali vlakem domů a cestou navštívili rakouský Salzburg.

Celý týden se velmi povedl, poznali jsme spoustu nových kultur a mladých lidí a děkujeme paní Mgr. Moskvě za tuto zkušenost.

Názory účastníků

„Jugendcamp i Donaufest jsem si užila. Jen mě překvapilo, jak moc byl program zaměřený na evropskou migraci a integraci.“ – Táňa

„Celý týden byl skvělý. Procvičila jsem si němčinu a poznala nové lidi.“ – Eliška

„Určitě to byla nová a velmi příjemná zkušenost. Čekala jsem, že domluvit se německy bude problém, protože komunikovat v cizím jazyce jsem byla zvyklá jen anglicky, ale nakonec se ukázalo, že je to jen síla zvyku.“ – Aneta

„Jedna věc je říct pár vět v hodině němčiny a věc druhá je souvisle komunikovat a zároveň se celý den orientovat v cizím jazyce, což jak bych nikdy neřekl, bylo velice vyčerpávající… Dobrá znalost angličtiny v tomto případě nepomohla… S každým dalším dnem byla komunikace už jednodušší.“ – Honza

Eliška Bialońová a Taťána Kocurová, G 7.A

donau 1online 2016

 donau online 2016   donau   salzburg