Exkurze do Terezína

Ve dnech 14. až 16. prosince 2015 se studenti kvinty a sexty zúčastnili exkurze do města, jehož jméno je spojeno s nacistickým holokaustem. Program vypracovaný ve spolupráci se vzdělávacím oddělením Památníku Terezín (http://www.pamatnik-terezin.cz/cz) zahrnoval přednášku o historii města sloužícího za nacistické okupace jako židovské ghetto, komentovanou prohlídku města s expozicí Muzea ghetta a prohlídku Malé pevnosti Terezín, která v době okupace fungovala jako věznice pražského gestapa.

Dále program zahrnoval dva workshopy. Jejich podstatou bylo studium pramenů k dějinám holokaustu a následná vzájemná prezentace získaných informací.

Poslední den byl v programu vyhrazen besedě s pamětníkem. Setkání s člověkem, který o hrůzách nacismu mluví z vlastní zkušenosti, bylo ještě umocněno faktem, že „náš“ pamětník měl v době zatčení gestapem šestnáct let, tedy tolik jako účastníci exkurze. Devadesátiletý pan ing. Kubík všechny překvapil svou vitalitou a především ochotou podrobně vyprávět o každodenním životě v koncentračním táboře Osvětim, kde byl rok vězněn.

Pesimistický ráz celé exkurze pak přece jen odlehčila prohlídka pevnosti se zaměřením na vojenskou architekturu konce 18. století, kdy byl Terezín postaven. Studenti si vyzkoušeli, jaké je to pohybovat se v labyrintu podzemních chodeb.

Exkurze mezi studenty vyvolala pozitivní ohlas a doufáme, že alespoň trochu přispěla k pochopení toho, jak škodlivá je rasová nenávist a jak nebezpečný je politický extrémismus.

Mgr. Tomáš David

Fotogalerie ke zhlédnutí

OLYMPUS DIGITAL CAMERA