Exkurze do Zemského archivu v Opavě

V pátek 11. března 2019 se třída V2.A vypravila na exkurzi do Zemského archivu v Opavě. Tento archiv je třetím nejstarším a také třetím největším státním archivem V ČR. Metodicky řídí všechny okresní archivy na teritoriu Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Studenti V2.A mohli tak své nabyté vědomosti v předmětu veřejná správa rozšířit o informace z praxe. Průvodci, kteří se nám zde věnovali, nám připravili přednášku o historii a současné činnosti Zemského archivu. Také nám umožnili vstoupit na místa, která jsou pro veřejnost uzavřená – např. do tzv. „Matriční síně“, kde jsme si mohli prohlédnout starobylé matiční knihy z počátku 17. století. Závěr exkurze jsme zakončili prohlídkou historického centra měst Opavy. Exkurze byla příjemným zpestřením naší výuky.

Za PK odborných ekonom. předmětů Ing. Leona Šidová