Účast ve 2. ročníku orlovského masopustu

Do naší školy přišla pěkná pozvánka na 2. ročník orlovského MASOPUSTU. Vyučující výtvarné výchovy nás po dohodě do soutěže přihlásila v kulturním domě. I finanční příspěvek byl proti účtu přislíben. Toho však nebylo třeba. Všechny suroviny a materiály jsme my, akční děvčata, dala dohromady ze starých zásob.

Nejdříve přišlo na řadu vymýšlení masky s následnou realizací. Společné dílo spatřilo „SVĚTLO SVĚTA“ den před akcí. Dne 23. 2. 2019 nadešel čas, kdy jsme my 3 dívky a paní učitelka Horská reprezentovaly naši školu. Oblékly jsme jednu z nás do vyrobené trouby, další byla kuchařka se svojí pomocnicí kuchtičkou. Od kulturního domu šel průvod masek přes část Orlové a svůj pochod ukončil v letním kině, kde došlo k hodnocení masek. Každá z nás dostala za odměnu zdobený perníček.

Po konci veselice byla trouba dána k p. Horské do auta a dnes je již vystavena v učebně výtvarné výchovy. Těšíme se na 3. ročník.

Veronika Čadová, Veronika Suchanková, Tereza Gajdorusová z G2.C

Fotogalerie ke zhlédnutí