Školní kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce

V úterý 26. 2. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže ve španělském jazyce, kterého se zúčastnilo 8 studentů druhého a třetího ročníku gymnázia. Všichni soutěžící předvedli pěkné výkony ve třech částech soutěže: poslechu, práci s textem a konverzaci na vybrané téma. Tento rok byla soutěž obohacena také o rozhovor s rodilou mluvčí Lunou Morillas Hegerovou ze třídy G1.C.

Kategorie I. – výsledky soutěže:

1. Nela Majkútová, G3.C
2. Lada Klapuchová, G3.C
3. Ivana Čelková, G3.C

Všem účastníkům blahopřejeme.
Mgr. Michaela Golátová