Korespondenční semináře z vysokých škol

V době vzdálené výuky z důvodu koronaviru se gymnazisté Ondřej Chlubna a Petr Gajdošík ze septimy úspěšně zapojili do korespondenčních seminářů v programování, matematice a fyzice, které pořádají Univerzita Karlova a ČVUT v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci.

Z vlastní iniciativy se doma pustili do řešení zadaných úloh a dosáhli nejen výborného umístění v rámci ČR, ale dalšími odměnami jsou přijetí na VŠ bez přijímacích zkoušek, možnost účasti na soustředěních pro talentované středoškoláky a další zajímavé benefity.

Petr Gajdošík se umístil na 5. místě dosažením 91 bodů (ze 100 možných) v Olomouckém informatickém korespondenčním semináři Olinx se zaměřením na programování a zajistil si už v septimě přijetí na Univerzitu Palackého bez přijímacích zkoušek.
https://olinx.inf.upol.cz/vysledky?seminar=15

Ondřej Chlubna se umístil na 2. místě v Korespondenčním semináři a soutěži M&M se zaměřením na matematiku, fyziku a informatiku pořádaném Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy dosažením 34,8 bodů (vítěz dosáhl 38,1 bodů)
https://mam.mff.cuni.cz/rocnik/25/

Ondřej Chlubna je dále zatím 4. průběžném pořadí s bodovým ziskem 90 bodů v Korespondečním semináři Morous na téma Mozek – Robotika – Umělá inteligence pořádaném ČVUT Praha.
https://morous.fel.cvut.cz/vysledky/4

Oběma studentům ke skvělým výsledkům gratulujeme a přejeme jim hodně zdraví a dalších studijních úspěchů.

Ing. Marta Slawinská