Knecht Ruprecht, Krampus nebo Mikuláš?

Dne 4.12 jsme se přestrojili za anděly, Krampuse, Knechta Ruprechta a Mikuláše. Chodili jsme po různých třídách, ve kterých jsme předváděli zvyky z německy mluvících zemí. Mikuláš a jeho družina se nejprve německy představili, poté se ptali studentů, jestli byli hodní (samozřejmě opět německy). Studenti se museli také zapojit, ať už básničkou nebo písničkou. Zlobiví byli Krampusem a Knechtem Ruprechtem „označeni“ uhlím z pekel. Věříme, že se polepší, neboť na příští rok jsou pro ně připravena místa v pekle… Hodní byli odměněni malou sladkostí (Haribo medvídky). Doufáme, že se všem tato akce líbila a těšíme se na příští rok.

Viktorie Doubková, Radim Urban, Pavel Kempný, Michal Valenta, Anastasia Pseirakis, Tereza Hanusková, G4.A

 Mikuláš1 Mikuláš2