Kolínský týden

V týdnu od 19. do 27. října 2019 se skupina 12 vybraných žáků ze sexty, septimy a oktávy účastnila jazykového a poznávacího pobytu v Kolíně nad Rýnem ve spolkové zemi Severní Porýní – Vestfálsko. Díky příspěvku Moravskoslezského kraje se žáci v Německu mohli vzdělávat zcela zdarma. Kurz německého jazyka probíhal v dopoledních hodinách od pondělí do pátku v jazykové škole BWS Germanlingua. Byl zaměřen na rozvoj všech jazykových kompetencí s důrazem na mluvení. Žáci byli rozděleni na základě výsledků testu do skupin od úrovně A2 až po B2 a výuka probíhala většinou v menších mezinárodních skupinách. Hodiny byly vedeny rodilými mluvčími, což byla pro studenty výborná zkušenost, stejně jako možnost zdokonalovat se v němčině během kulturně společenských poznávacích aktivit ve volném čase. Velkým bonusem bylo bydlení žáků v hostitelských rodinách, což přispělo ještě více k jejich každodenní komunikaci a poznání běžného života v cizojazyčném německém prostředí a k jejich samostatnosti. A jak na tento pobyt žáci vzpomínají?

Na konci minulého školního roku nám byla nabídnuta účast na jazykovém pobytu v německém Kolíně nad Rýnem. Případní zájemci pak měli odeslat motivační dopis. Na začátku letošního září bylo vybráno 12 šťastlivců, kterým tak bylo umožněno podílet se na realizaci tohoto projektu. Několik schůzek konaných během září a října nakonec vyústilo v setkání poslední, ve vestibulu ostravského hlavního nádraží v podvečer 19. října 2019. V určený čas se na místě setkalo všech 13 aktérů včetně pedagogického doprovodu zosobněného v paní profesorce Rumpelové. Se společností RegioJet pokračovala naše Wunderfahrt do Prahy a poté 10 hodin dálkovým autobusem směr Amsterodam do stanice Köln am Rhein. V 9 hodin ráno jsme se již samostatně museli přepravit do hostitelských rodin, do nichž jsme byli umístěni po dvojicích a trojicích. Po ubytování a letmé prohlídce města nastala naše 1. lekce němčiny, a to v podobě sledování filmu Joker v biografickém komplexu Cinedom.

Následujícího dne začala naše výuka v soukromé jazykové škole v centru Kolína. Každý z nás obdržel na uvítanou plátěnou tašku se studijními materiály a poté jsme byli rozdělení do skupin podle úrovně našich znalostí němčiny na základě vstupních testů, které jsme ještě před odjezdem vyplnili. Po první hodině výuky došlo poté ještě k přesunu žáků mezi třídami v rámci sebereflexe vlastních schopností. Ve výsledku skončila česká výprava ve třech skupinách, z nichž ve dvou se nacházeli i další zahraniční studenti (zejména z oblasti Latinské Ameriky). Výuka pak probíhala velmi intenzivně: od půl desáté ranní do dvou odpoledne, čímž sestávala celkově z pěti standardních školních hodin denně.

Část odpoledne po škole byla pak vyhrazena společnému programu. Ten zahrnoval výstup na vrchol věže Kolínského dómu i prohlídku pokladnice s lapidáriem. Další den nás čekala hodinová plavba po velkolepém Rýnu, který milionové město rozděluje na dvě části. Neminula nás ani návštěva zdejší pobočky švýcarského výrobce čokolády Lindt, kde jsme se seznámili s postupem získávání kakaových bobů i výrobou finálních tabulek čokolády. Nechyběla ani příležitost k ochutnávce a obdivování se krásné Schokoladenbrunnen. Poznávací program zahrnoval i exkurzi do bývalého hlavního města Bonnu a rodiště skladatele Beethovena. Po několika orientačních komplikacích jsme viděli i největší středoevropskou mešitu a synagogu. Poslední společné odpoledne jsme měli vyhlídkovou jízdu lanovkou od jednoho břehu k druhému a Spaziergang po nábřeží Rýnu. Na zdolání vrcholu 103 metrů vysoké věže obchodního centra Köln Triangle se bohužel z důvodu jejího uzavření nedostalo. Večer si pak někteří studenti vychutnali večerní projížďku na ruském kole. Sobotní den se již nesl ve znamení odjezdu a každý ho mohl strávit dle vlastního přání. Někteří z nás jsme se rozhodli pro zdolání nejvyššího bodu Nizozemska, jímž je vrchol Vaalserberg měřící 322,5 m. Naše expedice se nejdříve přepravila vlakem do města Aachen a poté náročným stoupáním až na vrchol: „Čím výše jsme stoupali, tím bylo množství obydlí řidší, a i počet kolemjdoucích postupně klesal, až se v určitém bodě stalo, že jsme se v hraničních Ardenách octli zcela sami. Těžce dýchajíce vystoupali jsme na hřeben k belgické hranici, hořce litujíce absence cepínů a kyslíkové bomby. Vaalserberg, nejvyšší bod evropské části království Nizozemského, stanul přímo pod námi. Zničeni náročným terénem a převýšením, trotzdem jsme sestup o deset výškových metrů k belgicko-německo-nizozemskému trojmezí zvládli. Zde se nám dostalo slastného pocitu. Nutno podotknout, že česká výprava byla překvapivě úspěšná, stejně jako celý kolínský týden.

Za účastníky Tadeáš Bednarz, G6.A, Mgr. Svatava Rumpelová

Fotogalerie ke zhlédnutí