Konkurz pro Tebe

Stalo se už tradicí, že v předvánočním období na naší škole proběhne velká akce pořádaná pro naše maturanty – Konkurz pro Tebe, jejímž smyslem je umožnit našim budoucím absolventům vyzkoušet si nanečisto výběrové řízení na některou z nabízených pracovních pozic. Letos se tato akce uskutečnila 3. prosince 2019 za účasti personalistů ze 17 organizací soukromého i veřejného sektoru, jejichž úkolem bylo, aby atmosféra přijímacího pohovoru co nejvíce korespondovala se skutečností, protože mnohdy jde o úplně první účast žáků ve výběrovém řízení.

A jak samotná akce probíhala? Prvním úkolem žáků bylo vybrat si z nabídky dvaceti pěti pracovních pozic jednu konkrétní, následně předložit výběrové komisi motivační dopis a strukturovaný životopis. V den D po slavnostním zahájení celé akce, kde byli oficiálně představeni zástupci zaměstnavatelů zúčastněných firem, obhajovali studenti v jednotlivých komisích svůj zájem o nabízenou pracovní pozici v jazyce českém, příp. anglickém nebo německém. Výběrová řízení vedli personalisté firem individuálně podle svých požadavků pro dané pracovní místo. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké to je obhajovat svůj zájem o pracovní pozici, čelit někdy dotazům “na tělo“ nebo naopak nebát se zformulovat a konkretizovat svůj požadavek, například na své vlastní ohodnocení. Určitě cennou zpětnou vazbou bylo pro maturanty závěrečné zhodnocení jejich výkonů, v neposlední řadě byly určitě užitečné i rady personalistů, v čem se zlepšit, které „zlozvyky“ naopak například v komunikaci odstranit, aby to byli právě naši žáci, kteří budou v budoucnu úspěšní v konkurenčním boji na trhu práce.

Děkujeme zástupcům všech firem a organizací, kteří si na naše maturanty v předvánoční době udělali čas, děkujeme všem maturantům za svědomitou přípravu na celou akci. Jejich výkony personalisté velice chválili.

Ing. Daniela Požárová

Fotogalerie ke zhlédnutí