Získání jazykových certifikátů z francouzštiny

Na konci listopadu 2019 proběhly v Alliance française v Ostravě mezinárodní jazykové zkoušky DELF a DALF, směřující k získání jazykových certifikátů několika úrovní. Oficiální diplomy o úspěšném vykonání zkoušky uděluje francouzské ministerstvo školství. Zkoušky DELF (Diplôme d´études en langue française) jsou koncipovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRF), který definuje 6 úrovní užívání jazyka, v rámci DELF A1 – B2. Každá zkouška obsahuje 4 kompetence: poslech, čtení s porozuměním, písemný a ústní projev. Platnost diplomů je časově neomezená a lze je využít při žádostech o zaměstnání nebo při vstupu na české a frankofonní univerzity.

Letos úspěšně vykonaly zkoušky a získaly diplomy dvě naše studentky, a to Alžběta Witová v úrovni B1 a Linda Bartoncová v úrovni B1 a B2 (samostatný uživatel). Obě chodí do třídy G8.A.

Mgr. Jana Blechová