Turnaj v šestkovém volejbalu

Tradiční turnaj v odbíjené smíšených družstev se uskutečnil za jarních teplot poslední čtvrtek před Vánocemi. Před Albertem kapři ve vyhřátých kádích lapali po dechu a v hale se potilo deset týmů pod volejbalovou sítí. Ze dvou pětičlenných skupin postoupily do semifinále nejlepší dva z každé, a pak se uskutečnil finálový souboj.

Konečně se dočkali vítězství studenti z oktávy, druzí skončili septimáni a třetí studenti z G4.C. Překvapením turnaje bylo čtvrté místo žáků z T3.C. Vítězům blahopřejeme, všem děkujeme za účast.

Za tělocvikáře přejeme veselé Vánoce a pohodový vstup do nového roku.

Mgr. Kamil Šelong