Konverzační soutěž v jazyce anglickém

Dne 14. 12. 2017 se uskutečnilo školní kolo konverzace v jazyce anglickém kategorie IB a IIB. Žáci sekundy, tercie a kvinty přišli poměřit své jazykové dovednosti. Nejdříve se uskutečnil poslech a pak žáci konverzovali s porotou na vylosované téma. Přestože někde vítězila spíše tréma, všechny výkony si zaslouží velkou pochvalu a porota měla docela těžkou práci. Všem zúčastněným děkuji za vzornou přípravu. A jak to dopadlo?

Kategorie IB Kategorie IIB
1. Šarlota Nedelkovová 1. Veronika Matyskiewiczová
2. Barbora Borovičková 2. Tobiáš Adamčík
3. Tereza Dobrovolná 3. Klára Marcalíková

 
Děkuji také Mgr. Monice Latové a Mgr. Evě Sikorové za vstřícnost a pohodové vedení celé soutěže.

Mgr. Jana Kohutová

Soutěž_JA