Úspěšné složení mezinárodních jazykových zkoušek Zertifikat (B1) a TestDaF (C1)

V letošním roce se podařilo složit mezinárodní jazykové zkoušky 2 studentům oktávy. Zkoušku Goethe Institutu Zertifikat B1 absolvoval a úspěšně zvládl Michal Valenta z G8.A. Ze stejné třídy je také Radim Urban, který se rozhodl pro TestDaF, a podařilo se mu získat jazykovou úroveň C1. Velkou motivací pro studenty může být, že složením certifikátu B1-C2 mají možnost požádat v rámci profilové části maturitní zkoušky z NJ o uznání certifikátu, což také oba studenti udělali.

Oběma studentům tímto blahopřejeme!

Za PK Cizí jazyky Mgr. Petra Moskva

Zertifikat Deutsch – tento certifikát má celosvětovou platnost. Jazykové certifikáty osvědčují jazykové znalosti nejen doma, ale i v zahraničí. V současné době stále častěji vyžadují certifikáty zaměstnavatelé u svých stávajících i potenciálních zaměstnanců.

Zkouška TestDaf (Deutsch als Fremdsprache) je centrální standardizovaná jazyková zkouška pro obor „Němčina jako cizí jazyk“ a je určena všem, jejichž jazykové znalosti a schopnosti dosahují velmi dobré úrovně (B2-C1). Zkouška je určena pro zájemce, kteří chtějí začít studovat v Německu a musí k tomu doložit potvrzení o dosažených jazykových znalostech a schopnostech.