Krajské kolo Olympiády v ruském jazyce

V pondělí 20. 3. 2017 se v Ostravě konalo krajské kolo olympiády ruského jazyka. Celkem 45 žáků soutěžilo ve třech kategoriích, a to podle počtu let výuky cizího jazyka. Soutěž zahrnovala 3 části: poslech, konverzaci na vylosované téma a řešení jazykové situace podle obrázku.

Naši školu reprezentovala Lenka Dyčková ze třídy O2.A, která zvítězila v rámci školního kola a tím se probojovala do kola krajského. Ačkoli teprve žákyně 2. ročníku, soutěžila v nejvyšší kategorii, kde byla nejmladší účastnicí. A jaké má Lenka postřehy a zážitky ze soutěže?

„V mé kategorii byla velká konkurence a mnoho zkušených soupeřů, které bylo velmi těžké porazit. Nakonec jsem se umístila na 7. místě z 15 účastníků. Soutěž pro mě byla velkou výzvou. Určitě jsem si odnesla mnoho postřehů a zkušeností a ráda se zúčastním i v příštím roce“.

Lence blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Za sekci jazyka ruského Mgr. Svatava Rumpelová