Letní kemp Hravý dějepis aneb poznej českou historii

Centrum celoživotního vzdělávání při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci letos organizovalo XXVII. ročník letní školy pro učitele dějepisu, občanské výchovy, základů společenských věd a II. ročník letního kempu pro žáky a studenty. Centrum organizuje příměstské tábory a letní kempy na různá témata (přírodovědné, technické, cizojazyčné, humanitní) – zkrátka na své si přijde opravdu každý.

Bylo mi ctí účastnit se dějepisného letního kempu od neděle 16. do středy 19. srpna letošního roku na téma Hravý dějepis aneb poznej českou historii. Letošní ročník byl zaměřen převážně na moderní dějiny, protože na ně není ve školách z časových důvodů velký prostor.

V první den se účastníci akce setkali u sochy T. G. Masaryka na Žižkově náměstí v Olomouci a od Přírodovědecké fakulty UP jsme jeli autobusem do Kroměříže, nejkrásnějšího města ČR roku 1997. Dopolední program proběhl na Květné zahradě, která je spolu s Arcibiskupským zámkem a Podzámeckou zahradou zapsána do světového dědictví UNESCO. Velice milá průvodkyně nás nenechala usnout ani nás nevedla k nepozornosti, protože její výklad se nám všem moc líbil. Odpolední program byl volnější, zájemci se mohli volně vydat na již zmíněný zámek a Podzámeckou zahradu nebo se zkrátka jen kochat městem.

Oficiální registrace, při které jsme dostali dárky, proběhla v pondělí dopoledne, a až do středy dopoledne následovala série přednášek a neméně zajímavých workshopů vedených lektory Katedry společenských věd PdF UP. My, účastníci letního kempu, jsme se zabývali například totalitními režimy, osobnostmi 20. století, propagandou, ale také epidemiemi nebo genderem. Celou dobu jsme ale v učebně neseděli. V úterý odpoledne jsme se v Pevnosti poznání seznámili s atmosférou socialistického školství, a poté jsme se rozdělili do skupin a formou historického geocachingu blíže poznali vybrané olomoucké památky.

Na závěr všichni účastníci letní školy a letního kempu obdrželi certifikát o jejich absolvování. Všem studentům naší školy bych účast na kempu UP doporučil. Organizace kempů je díky dotacím zdarma, platí se jen stravování formou oběda v menze a případné ubytování na vysokoškolské koleji v pokojích hotelového typu, které je na dnešní dobu levné a lze uplatnit slevu pro držitele průkazů ISIC. Navíc se nejenom seznámíte na vlastní kůži s životem vysokoškoláka, ale také si ověříte své případné studijní zaměření.

Doufám, že o příštích prázdninách se někdo z vás do Olomouce vydá a dozví se mnoho nového (nejen) z dějepisu. UP se momentálně snaží získat na tyto aktivity akreditaci na další tři roky. Pevně věřím, že se jí to podaří, a že v příštím roce bude rovněž nabitá nabídka populárně-naučných kempů.

Vít Jurčák, G8.A