Majáles 2019

Dne 30.4.2019 proběhl 29. Majáles v Orlové pořádaný Gymnáziem a Obchodní akademií Orlová. Majáles začal posledním zvoněním všech maturantů, kteří si jako každý rok připravili vystoupení pro pobavení učitelů a mladších ročníků. Následoval slavnostní průvod Orlovou a po jeho skončení proběhla jednotlivá vystoupení všech tříd v tělocvičně Gymnázia a Obchodní akademie.

Letošním tématem byly filmové žánry. Jednotlivé třídy se se svým tématem vypořádaly velmi dobře a porota, jejíž členem byl také starosta Orlové Mgr. Miroslav Chlubna, měla těžké rozhodování. Nakonec největší úspěch měla tato představení: na 1. místě se umístila třída G7.A s mixem animovaných pohádek, na 2. místě třída G5.A s představením pohádky Mrazík, 3. místo získala třída G2.C s představením Harry Potter a SCI-FI žánrem a na 4. místě se umístila třída G1.A s válečným tématem.

Vyhlášením výherců však Majáles neskončil, v tento slavnostní den se bylo možno také zúčastnit dlouho očekávané sportovní akce, kterou je zápas ve volejbale Maturanti vs. Profesoři. Na závěr bych ráda poděkovala všem organizátorům akce, kteří se zasloužili o hladký průběh celé akce a navození příjemné atmosféry.

Za studenty Michaela Bouzková, G5.A

Poslední zvonění  Majáles