Mentoring aneb jedinečná zkušenost pro naše studentky

Slovník cizích slov nám říká, že mentoring je déle trvající proces, v jehož průběhu kompetentní a zkušená osoba (mentor) poskytuje profesní, studijní a osobnostní podporu, poradenství, patronát, předávání vědomostí a dovedností osobě služebně mladší (mentee) s cílem usnadnit jí komplexní osobnostní a profesní rozvoj a podpořit její učební proces.

Jednodušeji řečeno – mentoring je proces, díky němuž se mladším a méně zkušeným lidem dostává podpory, rad a přátelství, které jim má umožnit nastartovat kariéru a uspět v pracovním životě nebo ve studiu, od osob přece jen poněkud zkušenějších.

Mentoring (jeho tvůrcem je Národní kontaktní centrum – ženy a věda) je ale zejména program, který chce v dnešní době, kdy na trhu práce stoupá poptávka po absolventech technických a přírodovědných oborů, ukázat dívkám, že přírodní vědy a technika nemusí být jenom doménou mužů.

Program je určen studentkám třetích ročníků středních škol, které mají zájem o studium vysoké školy technického nebo přírodovědného zaměření (nebo o tom alespoň přemýšlejí) a rády by zjistily, jak to na takové škole chodí, a zároveň si vytvořily jasnější představu o tom, co jednotlivé obory obsahují. Odpovědi na své otázky získávají středoškolačky za pomoci mentorek, studentek vysokých škol, které jim během druhé poloviny školního roku (program vždy začíná v lednu) představují svůj studijní obor a život na vysoké škole, berou je s sebou na přednášky,do laboratoří apod. Letošního, již 4. ročníku programu se zúčastnilo 61 středoškolaček a 35 mentorek ze 6 vysokých škol v Praze, Brně a Olomouci. Mentoring nabízí opravdu jedinečnou příležitost, jak se seznámit s vysokoškolským prostředím, systémem vysokoškolského studia a zejména s možnostmi, které jednotlivé studijní obory nabízejí.

Na naší škole byl tento program představen děvčatům 3. ročníků v prosinci 2013 a zapojilo se do něj deset studentek naší školy. O tom, co jim přinesl a zda jim byl prospěšný, jsme se měli možnost dočíst v článku Jsme generace psychologů? od Lucie Svozilové z G4.D v jednom z minulých čísel školního časopisu Neuron. Také na webových stránkách mentoringu najdeme nejen usměvavé tváře našich studentek Sofie Stolé z G4.D a Kateřiny Podzemné z G8.A, ale také jejich pozitivní hodnocení programu a hlavně spoustu důležitých informací o dalším ročníku Mentoringu. Ten bude letos představen studentkám 3. ročníku 10. prosince. Věřím, že alespoň několik z nich program osloví a pomůže jim překonat obavy ze studia technických a přírodovědných oborů, s nimiž by v budoucnu uplatnění určitě dlouho nehledaly.

Mgr. Eva Jeřábková

http://www.zenyaveda.cz/gender-veda/181101-vystavy/mentoringovy-program-pro-stredoskolacky

(viz plakáty č. 5 a 8)