Mezinárodní setkání Donaujugendcamp 2018

Studenti z GOA Orlová se ve dnech 5. – 11. 7. 2018 opět po dvou letech zúčastnili mezinárodního setkání mládeže Donaujugendcamp v německém Ulmu. Akce se koná v rámci Donaufestu, při kterém se do města sjedou různí vystavovatelé ze zemí ležících při Dunaji a představují lidová řemesla nebo místní kuchyni. Na letošní setkání vyrazili dva studenti třídy G6.A, Filip Vattes a Vojtěch Sommer, společně s více než 80 mladými lidmi ze 13 zemí Evropy.

Program setkání začal slavnostním průvodem po městě. Účastníky přivítal starosta města Ulm a poté se studenti vydali na historickou prohlídku města. Další den proběhlo rozdělení do skupin, ve kterých se studenti věnovali jednotlivým tématům a připravovali se na závěrečné vystoupení. Letos si mohli vybrat opravdu z pestré nabídky, od divadla, přes tanec až po bojová umění. Během setkání došlo i na zajímavé akce jako byla plavba na Dunaji na dračích lodích nebo detektivní hra Sherlocka Holmese i se zapojením kantorů. V rámci programu studenti také prezentovali výsledky spolupráce s kolegy v projektu Don@uonline. Prezentace v německém jazyce před bezmála stovkou diváků není vůbec jednoduchá, ale naší skupině se povedla na výbornou. Celá akce byla zakončena závěrečným představením na samotném festivalu – letošní představení neslo název Potopení parníku Habsburg. Publikum odměnilo účastníky potleskem a tím bylo setkání u konce.

I přes rozmary počasí se akce povedla, studenti měli možnost poznat vrstevníky z jiných zemí, naučit se něco o jejich kultuře a procvičit si němčinu.

Za studenty bych chtěl poděkovat Mgr. Petře Moskvě za organizaci akce a jménem svým za možnost této výborné akce se zúčastnit po letech podruhé – poprvé ještě jako student orlovského gymnázia a tentokrát už jako pedagogický dozor.

Mgr. Jan Ciosk, bývalý student GOA Orlová
(absolvent FF Univerzity Palackého v Olomouci (2018) – obor anglistika-germanistika)

Fotogalerie ke zhlédnutí