Mezinárodní středoškolský Moot court – soutěž v simulovaném soudním jednání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá soutěž pro studenty středních škol v simulovaném soudním jednání. Soutěž je koncipována jako dvoukolová – fakultního kola se účastní 10 týmů (5 dvojic, které v řízení vystupují proti sobě) a finále, kterého se účastní vítězové fakultních kol. V letošním roce se do této soutěže zapojil tým naší školy ve složení Zuzana Habreková, Sabina Kaloková a Vojtěch Kus, všichni studenti třídy V3.A.

Soutěžní týmy se v období od ledna do března účastnili několika setkání se svým koučem (studentem VŠ) na půdě Právnické fakulty. Na těchto setkáních si osvojili základní dovednosti, které jsou nezbytné pro zpracování podání ve věci návrhu pro soudní řízení. Náš tým v soutěžním řízení zastupoval poškozenou stranu, a proto vyhledával různé zdroje evropského práva, judikáty, které by podpořily jejich tvrzení. Důkladná příprava a zpracování návrhu bylo náročné, ale představovalo jen část úspěchu. Na začátku dubna totiž přišlo na řadu samotné řízení, v němž týmy musely před soudcem své návrhy obhájit, musely reagovat na návrhy protistrany a snažit se „rozmetat“ jejich argumenty. Zuzana, Sabina a Vojta se velmi snažili, ale postup do finále to nepřineslo.

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších činnostech.

Ing. Katarína Bialońová

MootCourt1 MootCourt2