Naši studenti získali jazykové certifikáty z francouzštiny

Každoročně si mohou francouzštináři vyzkoušet své znalosti a pokusit se o získání jazykového certifikátu, a to v Ostravě v Alliance française, organizaci, která se stará o rozvoj francouzštiny v ČR. A oč jde?

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) se skládá z 4 nezávislých certifikátů, které odpovídají čtyřem úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL). Zkoušky ověřují úroveň praktických znalostí francouzštiny. Platnost zkoušek je časově neomezená a uznává ji všech 52 členských států asociace frankofonie a většina dalších států světa včetně České republiky.
V každé úrovni jsou ohodnoceny 4 jazykové kompetence:

  • porozumění nahrávkám
  • mluvený projev
  • porozumění textu
  • písemný projev

V rámci DELF Junior lze získat certifikáty v rozmezí A1 – B2 (maturita z 2. cizího jazyka je na úrovni B1)

DELF A2
Uživatel FJ je schopen jazyk využívat v běžných životních situacích. Zná základní fráze a slovní zásobu a je schopen používat složitější konstrukce a vytvářet souvětí. Zkoušku uznává česká státní správa. Zkouška trvá 1 hodinu a 40 minut, má 4 části.
V Ostravě ji 14. 11. 2017 úspěšně složila Veronika Koňaříková z G4.D.

DELF B2
Kandidát prokazuje všeobecné znalosti francouzských a frankofonních reálií, základy odborné francouzštiny. Zkoušku uznává česká státní správa a přihlíží se k ní při přijímacích řízeních na české a francouzské vysoké školy. Zkouška trvá 2 hodiny a 30 minut a má 4 části.
V Ostravě ji 16. 11. 2017 úspěšně vykonal Ondřej Kyjonka z G8.A.

Oba naši studenti byli pozváni dne 9. 3. 2018 do Alliance française na slavnostní předávání certifikátů.
Oběma blahopřejeme!

Mgr. Jana Blechová, Mgr. Klára Zegzulková

dav Delf2