Odbíjená nižších ročníků gymnázií a žáků základních škol

Také naši mladší studenti se v dubnu 2016 utkali se svými vrstevníky v odbíjené. Nejprve to byl turnaj smíšených družstev Orlové a okolí, na němž jsme vybojovali poháry za druhé a za třetí místo, a poté turnaj dívčích týmů okresu Karviná, odkud jsme si přivezli krásné druhé místo.

2. místo v městském kole vybojovali: Tereza Adamčíková, Tereza Adamczyková, Linda Bartoncová, Anežka Drastichová, Aleš Pekárek a Jiří Vašátko

3. místo v městském kole vybojovali: Viktorie Doubková, Veronika Ohainková, Alžběta Witová, Veronika Zamišková, Ondřej Fanfara, Ondřej Hevessy a Pavel Norek

2. místo v okresním kole vybojovaly: Tereza Adamčíková, Tereza Adamczyková, Lenka Bartoncová, Anežka Drastichová, Viktorie Doubková, Veronika Ohainková, Alžběta Witová a Veronika Zamišková

Všem sportovcům blahopřeji k dosaženým výsledkům a děkuji za úspěšnou reprezentaci školy.

Za kabinet TV Mgr. Lenka Chlopčíková