Primánci uspěli v Souboji čtenářů v Praze

V pátek 13. května 2016 vyrazili žáci primy do Prahy, kde se v sále Rosteme s knihou na 22. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy konalo celostátní kolo soutěže Souboj čtenářů. Soutěž je určena žákům 6. tříd základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Je založena na aktivní motivaci dětí soutěžit ve znalostech získaných četbou, usiluje tak o zvyšování čtenářské gramotnosti a zdokonalení dovedností spojených s porozuměním textu.

Děti mají za úkol během několika měsíců přečíst 5 knih, vedou si svůj poznámkový blok, který pak mohou během soutěže používat a vyhledávat v něm informace. Do letošního ročníku Souboje čtenářů se přihlásilo 80 tříd z celé České republiky, pět nejlepších kolektivů, mezi které se probojovala i naše prima, postoupilo do celostátního kola.

A naši primánci nezklamali! Co nejlépe a nejpřesněji odpověděli na 25 záludných otázek pětičlenné poroty a vybojovali pro naši školu krásné 3. místo.

Mgr. Jana Lukšová

? Souboj čtenářů 2 Souboj čtenářů 1