Projekt DONAU@ONLINE – opět jako jediná škola ČR

Europa – ein schöner (T)raum? Evropa – krásný sen nebo prostor? – pod tímto motem se nese iniciativa mladých lidí s cílem vytvářet imaginární mosty přes řeku Dunaj a propojit deset evropských krajin, navázat spolupráci mladých lidí, a tak vzájemně přiblížit rozmanitost kultur národů střední a východní Evropy. Tento projekt je pořádán pod záštitou Landezentrale für politische Bildung Badenska-Würtemberska, do kterého se už po páté úspěšně zapojuje také naše škola.

Skupina vybraných 24 studentů tříd G6.A, G7.A a G2.C (2 skupiny NJ) bude spolupracovat se studenty německého gymnázia Neureut v Karlsruhe a ukrajinského gymnázia v Mikolayivu. Komunikačním jazykem je němčina (min. jazyková úroveň B1).

1. fáze (1. 2. – 11. 2. 2018) – přípravný seminář v Bad Urach (čtyřdenní setkání, seznámení s platformou moodle, s metodikou projektu, organizace projektu, evaluace projektu, řízení projektu, návštěva parlamentu ve Štrasburku, navázání spolupráce s ostatními kolegy v tříčlenné skupině.) Studenti třídy G6.A připravují společnou prezentaci s žáky ze SRN a UA na setkání v Bad Urach, spolu s videem – „Přání pro Evropu“.

2. fáze (12. 2. – 30. 5. 2018) – online fáze s cílem virtuální komunikace žáků nejméně ze tří zemí na téma „Po stopách života v Podunají – vlivy evropských kultur na můj region“. Žáci společně vyhledávají informace, připravují prezentace na různá témata a jejich výsledky kreativním a inovativním způsobem prezentují na uvedené platformě. Součástí projektu je také chatování nebo skypování zúčastněných, videokonference s europoslanci. Studenti obou tříd aktivně komunikují na platformě moodle, vyměňují si informace, pracují ve smíšených skupinkách a připravují závěrečnou prezentaci pro Donaujugendcamp.

3. fáze (5. – 11. 6. 2018) – týdenní Donaujugendcamp 2018 – „reálné“ setkání mladých lidí účastnících se daného projektu v německém Ulmu. Každou pracovní skupinu budou reprezentovat 2-3 žáci +1 (náhradník). Všechny náklady spojené s projektem jsou hrazeny z prostředků EU, studenti si uhradí pouze dopravu.

Zde v Ulmu, opět ve smíšené šestičlenné skupince, budou naši 2 studenti výsledky projektu prezentovat v německém jazyce spolu s dalšími zapojenými 27 školami z celé Evropy před veřejností v rámci plánovaných akcí Donau-Ulm festivalu 2018.

Internetové stránky projektu: http://www.donau-online-projekt.de/start_donau_online.html

Za PK NJ Mgr. Petra Moskva

Prezentace ke zhlédnutí