Projekt Don@uonline vrcholí aneb jedeme do Ulmu

Fluß und Menschen in Bewegung (Řeka a lidé v pohybu) – pod tímto motem se nese iniciativa zemské vlády a ministerstva kultury Badenska-Würtemberska s cílem vytvářet imaginární mosty přes řeku Dunaj spojující deset evropských krajin, navázat spolupráci mladých lidí, a tak vzájemně přiblížit rozmanitost kultur národů střední a východní Evropy. Tento projekt je pořádán pod záštitou Landezentrale für politische Bildung Badenska-Würtemberska, do kterého se už po čtvrté úspěšně zapojuje také naše škola. Pracovní skupina vybraných 18 studentů tříd G6.A a G2.C (skupina NJ) pracovala na projektu od konce února až do poloviny června. Díky platformě Moodle mohli studenti v rámci projektu spolu lépe a rychleji komunikovat (vyměňovat si názory, komentovat příspěvky atd.) ale také pracovat ve smíšených skupinách společně na předem zadaných tématech. Výsledkem je společná, německy psaná elektronická kniha (ebook), kterou naši studenti budou prezentovat v Ulmu na Donaujugendcampu 2016, jako společný výsledek půlroční práce. Týden od 30. 6. do 6. 7. stráví letos v Ulmu Eliška Bialoňová, Jan Sobotík, Taťána Kocurová a Aneta Bednárová z G6.A. Všechny náklady spojené s ubytováním, stravováním i jízdné jsou hrazeny z prostředků EU.

Internetové stránky projektu a eBook ke zhlédnutí

Za PK NJ Mgr. Petra Moskva