Projekt Erasmus+ odstartoval

Počátkem října začali vybraní studenti všech odborných zaměření navštěvovat přípravné kurzy na stáže v Irsku a v Německu. Praxe v zahraničí proběhnou v letošním školním roce v termínu od 21.1 do 10.2.2018 v irském Dublinu a v německém Northeimu, další 2 běhy v následujícím školním roce. Praxe jsou podporovány Evropskou unií a pracovní pobyt žáků je plně financován z projektu Erasmus +. Pro každý výjezd je celkem k dispozici 12 míst pro žáky do Irska a 6 do Německa. Žáci čtvrtého ročníku, kteří projevili zájem o účast na stáži, prošli výběrovým řízením a museli splnit určitá kritéria, např. napsat motivační dopis dle požadavků, splňovat kritéria prospěchu v jazycích a odborných předmětech apod.

Až do ledna budou každé čtvrteční odpoledne probíhat kurzy zaměřené na odbornou, jazykovou a kulturní přípravu, ve kterých si žáci zvýší své odborné a jazykové kompetence pro výkon stáže v zahraniční firmě či podniku. Studenti se seznamují i s kulturními, např. gastronomickými zvláštnostmi, a to podáváním irského čaje v anglických přípravných skupinách.

Německá přípravná skupina (včetně žáků ze třetího ročníku) se setkala s učiteli z naší partnerské školy v Northeimu, kteří v týdnu od 16. do 19.10. navštívili naši školu. Žáci se v rámci besedy a diskuze dozvěděli podrobnější informace o práci v konkrétních podnicích, o životě v Northeimu, o ubytování v mládežnické ubytovně a další nezbytné informace pro výjezd.

V současné době naše škola zařizuje také třítýdenní praxe pro německé studenty ve firmách Siemens a Bonatrans. Spolupráce našich škol v tomto směru probíhá již 12 let a za tu dobu mělo možnost vycestovat a pracovat v zahraničí cca 30 studentů ve 4 bězích. V předchozích letech byly stáže organizovány pod názvem projektu Leonardo.

Za organizační tým Mgr. Svatava Rumpelová

Erasmus_1 Erasmus_2