Revolution Train aneb návštěva protidrogového vlaku

Dne 10. 10. 2016 jsme vydali jako jedna z oslovených tříd nižšího gymnázia na vlakové nádraží do Dětmarovic. Zúčastnili jsme se tady akce s názvem Revolution train, pojaté velmi zajímavou a poučnou formou. Samotný název „Revolution Train“ toho moc nevyzradil, takže jsme si pod ním mohli představit leccos. Po příchodu na nádraží jsme postupně navštěvovali jednotlivé vagóny, ve kterých byly promítány části pravdivého příběhu o mladých lidech a jejich zkušenostech s drogami. Naše třída tak prošla velmi otevřeným projektem o užívání drog a jejich následcích, které na nás nepůsobily zrovna moc příjemně. Po celou dobu jsme se také interaktivně zapojovali do daného příběhu, ať už formou pasivní (filmu) nebo aktivní (hry rolí, např. výslech na policii, u lékaře, ve vazbě atd.) To nás opravdu moc bavilo.

Podle našeho názoru byl projekt Revolution Train velmi dobře propracován a všichni jsme si z toho, co jsme viděli, vzali ponaučení. Naše třída na tuto malou exkurzi reagovala velmi pozitivně a určitě bychom uvítali další podobné akce.

Kamila Kulhavá, Veronika Zamišková, G4.A

Revolution Train je unikátní projekt protidrogové prevence založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Projekt „Revolution Train“ je unikátním nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence. Jedná se o speciálně vybavenou multimediální mobilní vlakovou soupravu, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny – především děti a mládež ve věku 10 – 17 let. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy. Základnou je nádraží Praha-Dejvice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do regionů na turné – trasy se přizpůsobují aktuálnímu zájmu škol a měst. Součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence.

V protidrogovém vlaku se rovněž „svezly“ třídy G3.A, G5.A, O1.A a T2.C.

revolution-train3 revolution-train2

revolution-train4 revolution-train1