Rodilí mluvčí na naší škole

V letošním školním roce jsme měli možnost setkávat se v hodinách anglického jazyka s rodilými mluvčími z různých zemí. Projekt se nazývá „Rodilí mluvčí do škol Moravskoslezského kraje“ a lektory nám zajistila jazyková škola Hello. V rámci tohoto projektu byli na naší škole tři lektoři – z Indie, Keni a Anglie. Naše třída měla možnost zažít hodiny s Keňanem Emmanuelem a Angličankou Antonií. Hodiny s nimi byly příjemným zpestřením výuky a všem se nám líbily. V příštím roce se naše škola do projektu zapojí znovu.

Za třídu G4.A Jana Menšíková