Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie

Dne 3. 4. 2017 proběhl v Opavě projekt „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“ pořádaný Masarykovou univerzitou v Brně za přispění společnosti EUTIS.

Hlavním cílem projektu, který probíhá jak v České republice, tak i na Slovensku, je obeznámit mladé lidi s Evropskou unií a benefity, které nám přináší v každodenním životě. Akce byla rozvržena do několika částí v průběhu celého dne. Některé části byly vzdělávací (historie EU, instituce EU a vstup ČR do EU), jiné zase naopak mapovaly schopnost spolupráce (tři lidé kreslí domeček jednou tužkou). Nejdůležitější ovšem byly odpolední simulace jednání Evropského parlamentu a Rady EU. Naše škola i přes velkou konkurenci ostatních škol měla silné zastoupení jak v Evropském parlamentu – 7 studentů třídy O2.A, Lenku Dyčkovou, Markétu Kožusznikovou (frakce Zelení, EFA – Evropská svobodná aliance), Jakuba Pilcha a Terezu Kowolovskou (ELS – poslanecký klub Evropské lidové strany (křesťanských demokratů), Pavlínu Rosovou, Natálii Hermanovou a Terezu Lichtblauovou za S&D (Skupina pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu), tak v Radě EU – 2 studenty G7.A, Jana Sobotíka (zástupce Irska) a Ondřeje Kyjonku (zástupce Francie).

Celý projekt probíhal na Magistrátu města Opavy. Dopoledne si studenti osvěžili vědomosti z historie EU a pomocí her či skupinové práce se poprali s prezentacemi ohledně fungování jednotlivých institucí. Odpolední jednání byla náročnější na debatování, probíhala nejen přímo v sále, ale také jako kuloární jednání. Hlavním tématem odpoledne byl brexit, tj. odchod Velké Británie z EU. Studenti již před příjezdem na seminář obdrželi návrh deklarace a byli rozděleni do jednotlivých politických frakcí jako v EP. Tím pádem měli nastudovány podklady, jakým způsobem budou na jednáních vystupovat. Cílem bylo vytvořit konečný návrh rezoluce včetně pozměňovacích návrhů, přesvědčit ostatní europoslance/ministry a rezoluci v daném znění schválit. Ve finále se povedlo schválit celou rezoluci jak v Evropském parlamentu, tak i v Radě EU.

Za ZSV Mgr. Petra Moskva

Jan Sobotík, Ondřej Kyjonka (G7.A): Bylo zajímavé nahlédnout trochu hlouběji do vnitřní struktury EU a zkusit si práci ministrů či europoslanců. Přínos? Kromě nových zkušeností se nám rozhodně zlepšily také vyjednávací schopnosti!

Markéta Kožuszniková, Tereza Lichtblauová (O2.A): Ocitnout se v jednáních a prosadit si své není vždy jednoduché. Než se zorientujete v jednacím řádě, tedy jak to celé probíhá, už máte slovo! Příjemnější než přímá výměna názorů či reagovat na reakce a hlásit se do rozpravy, nám přišel návrh kolegů o přerušení a odebrat se mimo sál, tedy přejít na kuolární jednání. Líbilo se nám, že jsme si rozhodování o Evropě mohly prožít „na vlastní kůži“.

Jakub Pilch, Lenka Dyčková (O2.A): Na závěr je třeba říci, že se jednalo o neocenitelnou zkušenost: seznámili jsme se s novými lidmi a dozvěděli jsme se něco více o fungování Evropské unie. Nezbývá než doufat, že se nám podaří zúčastnit se tohoto projektu i příští rok. Těšíme se na nová témata.

Fotogalerie ke zhlédnutí

 EvropskaUnie