Německý jazyk – mezinárodní jazyková zkouška ZERTIFIKAT B1

Na naší škole opět proběhlo cvičné testování k mezinárodní zkoušce Goethe institutu – Zertifikat Deutsch (B1). Dne 18. 4. 2017 se zkoušky zúčastnilo 12 studentů druhých a třetích ročníků (G6.A, G7.A, G8.A, O3.A), v převážné míře těch, kteří ve svém volném čase navštěvují odpolední přípravné kurzy k této zkoušce na naší škole.

Test zahrnoval všechny 4 jazykové kompetence – mluvení, čtení, psaní, poslech. Studenti nejdříve přes 2,5 hodiny psali didaktický test s poslechem, poté se po krátké přestávce pustili do písemné části (60 min) a naposled je čekala ústní zkouška (30 min), která je koncipována jako párová interakce. Na zkoušku k nám zavítal současný autor učebnic německého jazyka Mgr. Tomáš Černý, který mj. působí ve zkušebním akreditovaném centru Goethova institutu v Ostravě jako jeho hlavní hodnotitel. Výsledky ústního testu se dozvěděli studenti na místě, písemná část bude známa do 14 dnů. Cennými radami nešetřil, a tak jistě zvládnutí zkoušky v oficiálním termínu bude již pro všechny hračka.

Za PK NJ Mgr. Petra Moskva

Zertifikat Deutsch – tento certifikát má vysoké renomé a celosvětovou platnost. Jazykové certifikáty osvědčují jazykové znalosti nejen doma, ale i v zahraničí. V současné době stále častěji vyžadují certifikáty zaměstnavatelé u svých stávajících i potenciálních zaměstnanců. Velkou motivací pro některé může být, že složením certifikátu B1 má student možnost požádat o uznání této zkoušky v rámci profilové části maturitní zkoušky z NJ (lze využit jen u oborů OA, IT).

Goethe-Institut je instituce Spolkové republiky Německo působící po celém světě – ve více než 90 zemích má na 150 poboček. Proto i zkoušky Goethe-Institutu požívají všeobecné známosti a jsou uznávány jak školami, tak dalšími vzdělávacími zařízeními.

ZD_2 ZD_1