Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce – III. kategorie

Ve středu 1. 2. 2017 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém (III. kategorie). Soutěže se zúčastnilo 21 studentů z 1.-3. ročníků naší školy. Soutěžící museli nejdříve zvládnout poslechové cvičení a práci s textem, následně pak konverzovat na vybrané téma. Studenti měli prokázat rozsah slovní zásoby a jak rychle a spontánně dokážou reagovat na dotazy komise. Vítězem se stal student gymnázia Filip Rzeszut z G2.C, který nás bude reprezentovat 9. 2. 2017 v okresním kole.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

1. Filip Rzeszut  – G2.C
2. Daniel Grega – T3.C
3. Hana Filipová – G6.A
4. Nikola Juráková – G6.A
5. Jan Čachotský – T2.C

Za vyučující AJ Mgr. Martina Pokorná, Mgr. Lea Mráčková, Mgr. Michaela Golátová

AJ_Konverzace1 AJ_Konverzace2