Školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém

Dne 11. 12. 2018 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém. Soutěžili žáci kategorií IB a IIB, což jsou zástupci primy, sekundy, tercie a kvarty. Byli jsme potěšeni, že se sešel rekordní počet zájemců. Dvacet dva žáků soutěžilo v poslechu a následně si vylosovali zadané téma, které prodiskutovali s porotou. A věřte, že úroveň přípravy byla opravdu vysoká. Porota to neměla vůbec lehké. A kdo tedy stanul na těch pomyslných vítězných příčkách?

Pořadí Kategorie IB Kategorie IIB
1 Lucie Natálie Světlá Nikol Řimanková
2 Vendula Gasiorková Klára Marcalíková
3 Elen Markusová Šarlota Nedelkovová

Děkuji všem soutěžícím za zodpovědnou přípravu. A doufám, že se sejdeme v tak hojném počtu i příští rok! Děkuji také Mgr. Monice Latové a Mgr. Evě Sikorové za spolupráci a příjemnou atmosféru v průběhu soutěže.

Mgr. Jana Kohutová