Školní kolo konverzační soutěže v jazyce německém

Dne 13. 12. 2016 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v jazyce německém. Výkony hodnotila dvojčlenná porota ve složení Mgr. Marek Zágora a Mgr. Jirka Sekerová. Soutěžící museli prokázat své schopnosti celkem ve třech disciplínách. Konverzace na vylosované téma, popis obrázků a nakonec ještě řešení situací ve skupinách. Ve velké konkurenci si nejlépe vedla Eliška Bialoňová z G7.A, která obsadila 1. místo a postupuje tak do kola okresního. V nižší věkové kategorii zvítězila Kamila Kulhavá z G4.A. Oběma vítězkám gratulujeme a Elišce přejeme hodně štěstí také do okresního kola.

Radim Urban, G5.A

nemcina2016