Školní kolo konverzační soutěže v jazyce ruském

V úterý 8. 2. 2017 se konalo školní kolo konverzace v jazyce ruském. Studenti si změřili své znalosti ve třech disciplínách: poslechu, konverzaci na vybrané téma a popisu obrázku, ve kterých prokázali vysokou úroveň svých jazykových znalostí. Práce poroty nebyla vůbec jednoduchá a po zhodnocení všech tří částí se vítězem stala Lenka Dyčková ze třídy O2.A, na druhém místě se umístila Veronika Křížková z O3.A a na třetím místě Lucie Sidzinová z G6.A. Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme hodně zábavy a radosti ve studiu ruštiny. Lence přejeme hodně štěstí do okresního kola.

Mgr. Jitka Sekerová

Ruština