Školní kolo ruské olympiády

Školní kolo olympiády v ruském jazyce se uskutečnilo 12. 2. 2020. Zúčastnilo se jí celkem 12 studentů tříd G4.C, V4.C a O3.A. Soutěžící porovnali své jazykové znalosti a dovednosti ve třech disciplínách: poslech, konverzace a popis obrázku na vylosované téma. Porota hodnotila schopnost a pohotovost vyjadřování, správnost a šíři gramatických jevů a slovní zásoby a reagování při rozhovoru na dané téma. V celkovém hodnocení se na 1. místě umístila Martina Bělicová z G4.C. Další místa obsadili Helena Hrochová a Marek Szymonik, také ze třídy G4.C. V krajské kole, které se bude konat dne 16. 3. 2020, nás bude reprezentovat vítězka školního kola.

Děkujeme všem studentům za přípravu a blahopřejeme k jejich výkonům!

Při této příležitosti bychom chtěly také poděkovat studentkám z O3.A Kristýně Konečné, Vendule Tvardkové, Kristýně Ponczové a studentům z G4.C Anežce Sztwiertniové, Martině Bělicové a Marku Szymonikovi za účast v On-line olympiádě RJ, pořádané Univerzitou St. Petěrburg v prosinci 2019.

Za sekci RJ Mgr. Renata Adamcová, Mgr. Jitka Sekerová a Mgr. Svatava Rumpelová