Studentská konference Erasmus+

Absolventi letošních odborných zahraničních stáží se dne 28. 3. 2019 sešli v aule společně se studenty druhých a třetích ročníků oborů obchodní akademie, informační technologie a veřejné správy, kteří se vydají na stáže v příštím školním roce. Podělili se tak s nimi o své zkušenosti a zážitky.

Studenti představili firmy, ve kterých pracovali, referovali o místech pobytu v Dublinu a Northeimu, ubytování v rodinách a v mládežnické ubytovně, o cestě do zahraničí a o svých volnočasových aktivitách. Zmínili mimo jiné, jak se ucházet o místo na praxi a jak probíhá příprava na stáž v jazykových kurzech. Ocenili přínos praxí pro jejich další orientaci – ať už budou po maturitě studovat, či pracovat.

Během praxe v zahraničí si má student zlepšit jazykovou úroveň a vytvořit schopnost pohybovat se v jiném kulturním, pracovním a sociálním prostředí. I třítýdenní pobyt a práce v cizojazyčném prostředí zvyšuje schopnost žáků mluvit, porozumět a jednat v těchto podmínkách a následně může rozhodujícím způsobem ovlivnit úspěšnost budoucích absolventů naší školy na trhu práce.

Zájemci o praxe v příštím roce se dozvěděli informace o stážích a o možnosti a podmínkách ucházet se o místo v Irsku, Německu a nově v Estonsku.

Termín zaslání motivačních dopisů je do 31. 5. 2019 na adresu: milan.klepac@goa-orlova.cz
Pokyny a podmínky výběrového řízení najdou zájemci na disku Výuka (V) – Erasmus – Prezentace Erasmus.

Mgr. Svatava Rumpelová a Mgr. Milan Klepač