Účast v soutěži Jazyky hrou v Havířově

Ve čtvrtek 12. května 2016 se skupina osmi žáků z G4.A vydala reprezentovat naši školu v soutěži Jazyky hrou, kterou pořádá ZŠ Mládežnická v Havířově. Soutěžilo se ve znalostech z jazyka anglického, francouzského a německého, v každém jazyce soutěžila jedna dvojice, pouze ve francouzském jazyce se mohly účastnit dvojice dvě. Při plnění deseti poměrně náročných úkolů z oblasti mluvnice, slovní zásoby, frazeologie, znalosti osobností a reálií (téma: Olympijské hry), se studenti museli vypořádat s konkurencí z celého Moravskoslezského kraje. Naši žáci soutěžili v kategorii určené pro gymnázia a některým jen těsně unikly příčky nejvyšší.

4. místo: Anastasia Pseirakis a Michal Valenta – jazyk německý
4. místo: Jakub Kvak a Ondřej Hevessy – jazyk francouzský
5. místo: Vojtěch Sommer a Jan Vidlička – jazyk anglický
10. místo: Klára Kopecká a Daniela Kočvarová – jazyk francouzský

Všem soutěžícím děkujeme za vynaložené úsilí a všem přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu cizích jazyků.

Za PK CJ Mgr. Petra Moskva a Mgr. Jitka Sekerová

Jazyky_hrou