Úspěch u mezinárodní zkoušky FCE

Dne 16. 11. 2019 proběhla na naší škole mezinárodní zkouška z anglického jazyka. Zkoušku skládalo pět našich studentů a všichni ji úspěšně zvládli. Jejich výborné výsledky prokázaly znalost angličtiny ve všech pěti oblastech – čtení s porozuměním, gramatická kompetence, poslech, psaní a mluvení. Zkouška B2 First (dříve známá jako FCE) testuje angličtinu na úrovni B2 a je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Zkoušku využijí studenti k tomu, aby potvrdili svou úroveň angličtiny u přijímacího řízení na vysokou školu nebo v zaměstnání. Všech 5 studentů se připravovalo na danou zkoušku na naší škole a dosáhlo skvělých výsledků. Zkoušku skládali tito studenti – Aneta Krhovjáková (G8.A), Pavel Norek (G8.A), Edita Austová (V3.A), Kristýna Kiliková (G7.A) a Petr Gajdošík (G7.A). Většina z nich dokonce zvládla zkoušku s výsledkem v úrovni C1, což převyšuje testovanou úroveň.

K dosaženému úspěchu jim blahopřejeme!

Mgr. Monika Latová