V úterý 20. 5. 2014 vyjde nové vydání NEURONu

Milí studenti, vážení profesoři, přečtěte si, prosím, milá, závěrečná slova našeho šéfredaktora Vojtěcha Dluhoše:

NEURON_zelenyZa několik krátkých dnů se jako student rozloučím s naším gymnáziem a stejně tak s postem šéfredaktora našeho školního časopisu. Tvůrčí činnost v kolektivu pracovitých lidí pro mě byla obrovská a nedocenitelná zkušenost, na kterou budu vzpomínat jen v dobrém. Lituji, že jsem se členem redakce nestal již od prvního ročníku, neboť jsem přišel o dva roky zábavného koníčka, který jsme však my redaktoři brali zcela vážně a přistupovali k němu co možná nejseriózněji. Chtěl bych v závěru mého působení vyjádřit poděkování řediteli školy Mgr. Pavlu Kubínkovi za podporu, a to nejen finanční, které se časopis může těšit, paní Ing. Sławińské za odhodlání, bez něhož by byl správný a plynulý chod redakce prakticky nemožný, a také za důvěru, kterou ve mně spolu s ex-šéfredaktorem Filipem Dembickým vložili a nabídli mi před dvanácti měsíci šéfredaktorskou funkci. Dále panu Mgr. Davidovi, paní Mgr. Jeřábkové a Mgr. Růžičkové, kteří si i přes velké vytížení vždy našli čas na pročtení a korekturu našich článků, mým spolupracovníkům z redakce, díky nimž jsme si já, a pevně doufám, že i ostatní členové, práci užívali a bavila nás.

Zejména však děkuji vám, čtenářům z řad studentů a profesorů, kteří jste nám dodávali sílu a vědomí, že je naše práce oceňována a máme tedy motivaci vydat ze sebe to nejlepší. Věřte tomu, že se žádná materiální odměna nikdy nevyrovná slovům uznání, a konstruktivní kritika je neméně vítána, neboť nutí autora zamyslet se nad problémem a vybízí k neustálému zdokonalování, což je koneckonců, jak tvrdil americký filozof John Dewey, smyslem života.

Zároveň bych tímto rád oznámil vydání dalšího květnového čísla NEURONu, jehož distribuce bude probíhat v úterý 20. 5. 2014 o velké přestávce. Redaktory potkáte rozprostřené po prostorách školy a zavítají rovněž do všech tříd a kabinetů. Jako vždy se můžete těšit na spoustu zajímavých, různorodých článků, stejně jako na kreslený vtip či další zajímavosti, na které jste od našich redaktorů zvyklí. Neváhejte a pořiďte si již v úterý svůj oblíbený školní časopis pouze za 5 Kč.

Nezbývá mi než popřát všem studentům čtvrtých či osmého ročníku hodně zdaru u ústních maturitních zkoušek, zbytku studentstva, ať jim zbytek školního roku uteče jako voda a následně dlouhé a pestré prázdniny, a profesorům hlavně pevné nervy, jelikož těch není v jejich zaměstnání, troufám si tvrdit, nikdy nazbyt.

Nejsrdečnější přání však míří k redakci NEURONu, které bych chtěl poblahopřát k úspěchu v krajském kole soutěže Školní časopis roku 2014, a pevně věřím, že se nám podaří získat cenu i v celostátním kole. Hlavní však je, aby vám práce redaktora přinášela radost, pobavení a cenné zkušenosti. Na závěr přeji štěstí a úspěch Michaele Daňkové jakožto nastupující šéfredaktorce, a jsem si naprosto jistý, že to zvládne. Během svého působení jsem se vždy snažil vnést do práce naší redakce něco pozitivního, a upřímně věřím vám, mladším studentům, že štafeta nových vydání NEURONu bude úspěšně pokračovat i v dalších letech.

Vojtěch Dluhoš, G4.D, šéfredaktor NEURONu