Výsledky školního kola Olympiády z českého jazyka

Dne 10. prosince 2015 proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka pro I. i II. kategorii. Studenty čekalo řešení mluvnických úkolů i slohová práce. V I. kategorii na téma „Jsme to, co jíme.“, v II. kategorii „Když jsem ještě chodil spát před večerníčkem.“

Porota ve složení Mgr. Jana Bláhová, Mgr. Jana Blechová, Mgr. Tomáš David, Mgr. Hana Ratajová práce zkompletovala a vyhodnotila s následujícími výsledky: do okresního kola postupují za I. kategorii Petr Gajdošík a Matyáš Hradil z tercie a za II. kategorii Tereza Miklóšová ze septimy a Eva Zvárová ze sexty.

Všem účastníkům děkujeme za vynaložené úsilí a postupujícím přejeme hodně štěstí v únorovém okresním kole.

Mgr. Jana Bláhová

Pořadí Jméno Mluvnice Sloh Celkem Pořadí Jméno Mluvnice Sloh Celkem
1. Petr Gajdošík 9 9 18 1.  Tereza Miklóšová  20,5  8  28,5
2. Matyáš Hradil 10 7 17 2.  Eva Zvárová  16,5  9  25,5
3. Anna Machačová 9 7 16 3.  Tomáš Daněk  16  9  25
4. Jakub Kvak 9 6 15 4.  Dorota Hótová  14  8  22
5. Pavel Norek 7 7 14 5.  Hana Filipová  12,5  9  21,5
6.-7. Veronika Zamišková 5 8 13 6.  Aneta Bednárová  13,5  8  21,5
Tereza Adamczyková 4 9 13 7.-8.  Adam Ivora  12  9  21
8. Vít Jurčák 6 5 11  Eliška Témová  14  7  21
9.-10. Vendula Míčková 5 5 10 9.-10.  Gabriela Muchová  10  8  18
Linda Bartoncová 2 8 10  Soňa Jelenová  10  8  18
11.-13. Jakub Tůma 4 5 9 11.-12.  Nela Nováková  10,5  7  17,5
Jan Rusoň 4 5 9  Lucie Sidzinová  12,5  5  17,5
Aneta Krhovjáková 1 8 9 13.  Kateřina Eichlerová 11  6  17
14.-15. Štěpánka Baarová 3 4 7
Alžběta Witová 1 6 7
16. Bára Rulíšková 2 2 4

 

Slohová část byla hodnocena ve II. kategorii pouze studentům, kteří v mluvnické části dosáhli alespoň 10 bodů. Informace o výsledcích u Mgr. Bláhové. Do okresního kola postupují z každé kategorie dva nejlepší.