„Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“

tak znělo zadání letošního ročníku dějepisné olympiády, jejíž okresní kolo se konalo 17. ledna 2019.

Naši školu v tomto kole reprezentoval Aleš Gottwald ze třídy G4.A, který se v početné konkurenci umístil na pěkném 8. místě.

Alešovi děkujeme za reprezentaci a k hezkému umístění blahopřejeme.

Mgr. Eva Jeřábková