Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

V pátek 4. ledna 2019 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v jazyce německém, kterého se zúčastnili vybraní žáci vyššího gymnázia. Všichni účastníci nejprve prověřili své jazykové schopnosti v poslechu. Poté pohovořili před porotou na vybrané téma. Třetím úkolem byl popis obrázku a nakonec se všichni žáci aktivně zapojili do diskuze nad třemi úkoly, u nichž se měli dobrat i konečného výsledku. Celkovým vítězem se stal Radim Urban z třídy G7.A, který bude naší školu reprezentovat v okresním kole. Blahopřejeme vítězi a děkujeme i všem zbývajícím účastníkům, kteří jasně ukázali, že německy nejen mluví, ale dokážou v tomto jazyce i přemýšlet.

Mgr. Marek Zágora