Druhé místo v okresním kole olympiády v německém jazyce

Dne 8. února 2017 se naši studenti zúčastnili okresního kola olympiády v jazyce německém. Soutěžilo se celkem ve třech disciplínách (poslech, konverzace s porotou a řešení jazykové situace). V kategorii III. A dosáhla skvělého výsledku Eliška Bialoňová ze třídy G7.A. Ve velké konkurenci ostatních gymnázií obsadila 2. místo. V nižší kategorii II. B soutěžila také Kamila Kulhavá z G4.A. I když nedosáhla na příčky nejvyšší, vzorně reprezentovala naši školu.

Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů při dalších soutěžích.

Za PK NJ Mgr. Petra Moskva