Výsledky konverzační soutěže v jazyce anglickém – okresní kolo (III. kategorie)

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 proběhlo na naší škole okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V letošním roce se zúčastnilo celkem 13 studentů středních škol okresu Karviná. Studenti byli velmi dobře připraveni, dokázali se vypořádat i s obtížnými tématy, prokázali schopnost reagovat na dotazy poroty, rychle formulovat myšlenky a schopnost diskutovat a vyjadřovat své názory, přičemž mnozí příjemně překvapili všeobecným přehledem.

Naši školu reprezentoval student 2. ročníku Filip Rzeszut z G2.C, který vybojoval 5. místo. Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast a vzornou přípravu.

Za komisi: Ing. Vlasta Kelnerová (Gymnázium Studentská, Havířov), Mgr. Lea Mráčková, Mgr. Martina Pokorná

Výsledky okresního kola III. kategorie na stránkách organizátora soutěže Juventus Karviná