Odborné stáže v zahraničí

Již pošesté se vydali studenti naší školy na zkušenou do zahraničí, a to díky evropskému projektu Erasmus+. Jejich cesta za praxí vedla do irského Dublinu a do německého města Northeim ve spolkové zemi Dolní Sasko.

Zahraniční odborné stáže se konaly v období od 21. 1. do 8. 2. 2019. Studenti pracovali denně 6–8 hodin v různých podnicích, firmách a na úřadech. Do Irska zamířilo 13 studentek a studentů oborů OA, VS a IT (D. Žilíková, P. Rosová, L. Dyčková, N. Hermanová, T. Lichtblauová, T. Kowolowská, J. Waloszková, K. Kolenčiaková, S. Tomšů, M. Fehér, J. Urban, D. Buršová, J. Přeček) a do Německua 7 (A. Novická, F. Káňa, A. Pilchová, K. Čerešňová, Ž. Pokorná, T. Krajczy, T. Tobola).

Na pobyt v Dublinu vzpomíná Terezie Kowolowská z O4.A:
„Dne 20.1. 2019 jsme se společně vydali na zahraniční praxi do irského Dublinu, která trvala 3 týdny. Ze začátku se zdálo, že je to dlouhá doba, ale uteklo to jako voda a jsme zase zpátky v České republice. Během tří týdnů v Irsku jsme museli předvést naše jazykové znalosti a dovednosti a schopnost orientovat se v cizím prostředí. Každý z nás pracoval v různorodých organizacích nebo firmách. Pracovali jsme většinou ve firemních kancelářích a pomáhali s chodem firmy, například prací v účetním programu nebo vyplňování faktur. Myslím si, že jsme získali mnoho zkušeností, a to jak teoretických, tak praktických. Poznali jsme také jinou zemi a získali mnoho nových přátel. Myslím si, že tato praxe byla velmi užitečná a určitě na ni budeme vzpomínat celý život“.

V Northeimu šlo v pracovním prostředí především o komunikaci v cizím jazyce jak s kolegy, tak se zákazníky a občany na úřadě, o zpracování obchodní korespondence jako např. vyřizování poptávek, zakázek, dodávek a reklamací, třídění pošty, práce u pokladny, tvorba a úprava webových stránek, organizační a administrativní práce na PC, účtování a práce s interními programy a mnoho dalšího. Studenti absolvovali exkurze do sousedního města Göttingenu, dále do Hanovru i vzdálenějšího přístavu Hamburk. Důkladně poznali město Northeim, život a kulturu obyvatel a hlavně si vyzkoušeli na vlastní kůži, co se skrývá pod pojmem samostatnost. Stáže studentů v Německu se mohly uskutečnit mimo jiné díky ochotě a pomoci naší zahraniční partnerské školy „BBS I Northeim“, která nám zajistila praktikantská místa. Spolupráce s ní probíhá již 13 let.

O své zážitky a zkušenosti se praktikanti podělí s žáky třetích a druhých ročníků na besedě, která se bude konat dne 21. 3. 2019 v aule školy.

Mgr. Svatava Rumpelová