Olympiáda v ruském jazyce – školní kolo

Ve středu 20. 2. 2019 proběhlo školní kolo ruské olympiády, které se zúčastnili studenti oborů obchodní akademie a gymnázia kategorie SŠ II. Soutěžící porovnali své jazykové znalosti a dovednosti ve třech disciplínách: poslech, konverzace a popis obrázku na vylosované téma. Porota hodnotila schopnost a pohotovost vyjadřování, správnost a šíři gramatických jevů a slovní zásoby a reagování při rozhovoru na dané téma. V celkovém hodnocení zvítězila Pavlína Rosová ze třídy O4.A. Tím postupuje do krajského kola, které se bude konat dne 18. 3. 2019. Další místa obsadili Markéta Kožuszniková ze třídy O4.A a Jakub Poláček ze třídy G8.A.

Všem studentům děkujeme za účast a podané výkony a vítězi blahopřejeme!

Mgr. Svatava Rumpelová