Opět jako jediná škola ČR v projektu Donau@online

Fluß und Menschen in Bewegung (Řeka a lidé v pohybu) – pod tímto motem se nese iniciativa zemské vlády a ministerstva kultury Badenska-Würtemberska s cílem vytvářet imaginární mosty přes řeku Dunaj spojující deset evropských krajin, navázat spolupráci mladých lidí, a tak vzájemně přiblížit rozmanitost kultur národů střední a východní Evropy. Tento projekt je pořádán pod záštitou Landezentrale für politische Bildung Badenska-Würtemberska, do kterého se už po čtvrté úspěšně zapojuje také naše škola. Pracovní skupina vybraných 18 studentů tříd G6.A a G2.C (skupiny NJ) bude na projektu pracovat pod vedením Mgr. Petry Moskvy.

Tento projekt se realizuje ve třech fázích:

  1. fáze (3. 2. – 7. 2. 2016) – přípravný seminář vedoucích projektu se všemi zúčastněnými zeměmi za účelem podrobného seznámení se s obsahem projektu, metodikou a jeho samotnou realizací prostřednictvím internetové platformy Moodle.
  2. fáze (24. 2. – 15. 5. 2016) – online fáze, s cílem virtuální komunikace žáků nejméně ze tří zemí na téma „Po stopách života v Podunají – vlivy evropských kultur na můj region“. Žáci společně vyhledávají informace, připravují prezentace na různá témata a jejich výsledky kreativním a inovativním způsobem prezentují na uvedené platformě. Součástí projektu je také chatování nebo skypování zúčastněných, videokonference s europoslanci apod. Naše pracovní skupina bude spolupracovat se školami ze SRN (Gymnázium Echterdingen) a Bulharska (Bilingvální gymnázium Lovech).
  3. fáze (30.6 – 6. 7. 2016) – Ulm (SRN), „reálné“ setkání mladých lidí účastnících se projektu v německém městě Ulm – Donaujugendcamp 2016. Každou pracovní skupinu budou reprezentovat 2 žáci +1(náhradník). Všechny náklady spojené s projektem jsou hrazeny z prostředků EU. Jsme rádi, že i my můžeme být součástí tohoto mezinárodního online setkání mládeže a těšíme se na další spolupráci!

Internetové stránky projektu: http://www.donau-online-projekt.de/start_donau_online.html

Za PK NJ Mgr. Petra Moskva

donau_online_gross