Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce (III. kategorie)

Ve středu 10. 2. 2016 proběhlo  školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém (III. kategorie).

Soutěže se zúčastnilo 19 studentů z 1.-3. ročníků.  Soutěžící museli nejdříve zvládnout poslechové cvičení a potom konverzovat na vybrané téma. Studenti měli prokázat rozsah slovní zásoby a jak rychle a spontánně dokážou reagovat na dotazy komise. Vítězkou se stala studentka obchodní akademie Gabriela Komínková (O3.A). Gabriela nás bude reprezentovat  v okresním kole, které proběhne dne 23. 2. 2016 na naší škole.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

1. Gabriela Komínková (O3.A)
2. Tereza Vicherková (G3.D)
3-4. Tereza Miklóšová (G7.A), Daniela Stuchlíková (G3.D)

Za vyučující AJ Mgr. Martina Pokorná, Mgr. Lea Mráčková, Mgr. Blanka Sochová