Školní kolo Soutěže ve francouzské konverzaci

Ve středu 27. 2. 2019 se sešli zapálení franštináři, aby změřili své síly v soutěži. Zatím pouze ve školním kole, a to ve 2 kategoriích. Museli zvládnout test, porozumět poslechu a pohovořit na vylosované téma. A jak to dopadlo?

V I. kategorii zvítězila Veronika Matyskiewiczová z kvinty, na 2. místě ji následoval spolužák David Vrátný a 3. místo obsadil Tobiáš Adamčík z téže třídy. Ve II. kategorii se utkali septimáni a výsledky jsou následující: 1. místo získala Linda Bartoncová, na 2. místě se umístila Alžběta Witová a 3. místo obsadil Ondřej Hevessy. Vítězové postupují do regionálního kola soutěže.

Mgr. Jana Blechová, Mgr. Klára Zegzulková